Uỷ Quyền Đào Tạo mã số 4760 của PMI (PMI R.E.P. 4760)

Đào tạo chuyên gia Quản Lý Dự Án cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

PMF

PMF

Nắm vững cách quản lý dự án theo 5 nhóm quy trình: Khởi tạo dự án, Lập kế hoạch dự án, Thực thi dự án, Kiểm tra giám sát dự án và Kết thúc dự án.

PMP®

PMP®

Nắm vững 49 quy trình, 5 nhóm quy trình và 10 lĩnh vực kiến thức của A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).

MS Project

MS Project

Giúp học viên nắm được các khái niệm, cách thức hoạt động cũng như giao diện chương trình Microsoft Project trong quản lý dự án

Giá Trị Cốt Lõi

Là một trung tâm đào tạo quản lý dự án theo các chuẩn mực toàn cầu, IMT-PM luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đạo đức của nghề quản lý dự án trong tất cả công việc của mình

  • Trách nhiệm.
  • Tôn trọng.
  • Trung thực.
  • Công bằng.

GIỚI THIỆU IMT-PM

Là những người tiên phong của nghề quản lý dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, xây dựng và ngân hàng tại Việt Nam, chúng tôi tiếp thu kỹ năng, kiến thức và những bài học kinh nghiệm tốt nhất trong cộng đồng quản lý dự án toàn cầu và đúc kết bằng chính trải nghiệm của mình thành những khoá học quản lý dự án phù hợp nhất với thực tế Việt Nam hôm nay nhằm chia sẽ cũng cộng đồng